Lions; Törel İlkeleri, Amaçları ve Amblemi ile iyi vatandaşlığın temel ilkelerini içerir. Düşünen dünyaya mal edilebilmeleri için bunlar; incelenmeli, anlaşılmalı, uygulanmalı, kısaca yaşanmalıdır. Uygulanma şekilleri yıllar geçtikçe zorunlu olarak değişimlere uğrayabildiği halde, bu temel ilkeler canlı bir yaşam felsefesini oluşturur.

Lions Dünyanın en etkin Sivil Toplum Kuruluşlarından birisidir. Genel anlamda kendimizi 10 madde altında özetleriz:

1. Küresel bir örgütüz… Lions, tüm dünyada 206 ülke ve coğrafi bölgede, 1,35 milyon Lion ile 150,000 Leo insanlığa karşılıksız hizmet etmektedir.

2. Mükemmel bir organizasyonumuz vardır… Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin organizasyonu, birçok gelişmiş ülkede örnek organizasyon olarak üniversitelerde ders olarak okutulmaktadır. Özellikle hızlı karar alabilme yeteneği ve lider yetiştirme özellikleri nedeniyle benzeri kurumlara örnek gösterilmektedir.

3. Yöremize ve insanımıza hizmet ederiz… Tüm dünyada hem küresel hem de yöresel özelliklerini Lions kadar iyi değerlendirebilen bir başka uluslararası kuruluş yoktur. Lion’lar yörelerine hizmet ederken aynı zamanda Uluslararası Lions’un evrensel amaçları doğrultusunda çalışmalar da yaparlar ve kalıcı eserler bırakırlar.

4. Yapılan bağışlar %100 hizmete gider… LCIF Financial Times tarafından ‘En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu’ seçilmiştir. Bu seçimde Lions’un organizasyon yeteneğinin yanısıra yapılan bağışların hizmete yönlendirilmesindeki başarısı da çok büyük etken olmuştur. Yapılan bağışlar idari giderler için kesinlikle kullanılmaz.

5. Zengin bir geçmişimiz vardır… 1925 yılında Lions’un ana programı olarak kabul edilmiştir. Yapılan tüm hizmetlerin yanısıra sadece sight First kampanyaları sonucunda toplanan bağışlarla; 67 göz bankası, birçok göz hastanesi ve teşhis merkezi kurulmuş, 7.3 milyon insana katarakt ameliyatı yaptırılmış, 20 milyondan fazla insan tedavi edilmiş ve 100 milyonlarca insan taramadan geçirilmiş, nehir körlüğü önlenmiş, trahomla büyük bir savaş içine girilmiş ve 40 a yakın göz hastanesi hizmete sokulmuştur.Sadece bunlar dahi Lions’un onurlu geçmişinin ne kadar zengin olduğunun bir göstergesidir.

6. Pratiğiz, organizasyon becerimiz eşsizdir… Lions, afet ve acil yardım gerektiğinde çok hızlı hareket edebilmektedir. Bunu Marmara depreminin de dahil olduğu birçok doğal afet sonrasında göstermiştir.

7. Yüreğimiz geniştir, cömertiz, açığız… Lion’lar toplumun ‘İyi İnsanları’dır. Bir Lion’un toplumun yaşam seviyesini biraz daha ilerletmek için harcadığı çabayı birçok insan yaşamında bir kez bile harcamamıştır.

8. Kendimizi sürekli geliştiririz… Lions bir ‘Liderlik Okulu’dur. Kendi üyeleri için geliştirdiği programlarla uyguladığı kişisel gelişim programları eşsizdir.

9. Takım çalışması yaparız… Öncelikle takım deriz. Herşeyden önce ‘Biz’ demeyi öğreniriz. Lion’ların en büyük özelliği bu’dur.

10. Birlikteliğimizin değerini biliriz… İnsanlar ancak sevdikleriyle birlikteyken mutlu olabilirler. Biz Lion’larda sevdiklerimizden oluşan Lions Ailesi ile birlikte olmaktan ve paylaşmaktan her zaman mutlu oluruz.

Daha fazla bilgi için Uluslararası Lions El Kitabından, Özet bilgi için Önemli bir şeyin parçası olmak ve Lions el broşürü’ nden veya Hoşgeldinizkitapçığından faydalanabilirsiniz…

100. Yıl Hitit Lions Kulübü 2015-2016 döneminde, Lions 118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni İsmet Özer Balta ve rehber Lionlarımız Vefa Atçel ile Hülya Arıkök’ün destekleriyle, İstanbul Maltepe Lions Kulübü sponsorluğunda, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nce 22 Nisan 2016 tarihinde kurulmuş, Charter gecesini 10 Mayıs 2016 tarihinde Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Kazım Kocadağ’ın tören yönetmenliğince yapmıştır Kulübümüz, 2015-2016 döneminin MD 118 çerçevesinde “Hitit Yılı” olarak kabul edilmiş olması ve Lions’un 100. Yıl kutlamaları döneminde kurulması sonucu 100. Yıl Hitit Lions adını almıştır. Logomuzda, bağlı bulunduğumuz 118Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu’nun dönem renginden esinlenerek ördek başı yeşili kullanılmıştır. Hitit kartalı kanatları, Hitit güneş kursu ile Lions’un 100. Yıl logosu, logomuzu oluşturan diğer unsurlardır. Kulübümüzün yaş ortalaması 30 olması sebebiyle, Lions içinde en genç kulüplerden biridir. Kulüp içinde mühendis, doktor, siyaset bilimci, iktisatçı gibi farklı meslek ve uzmanlık alanlarında üyelerimiz mevcuttur. Kulüp adına aldığımız hemen hemen tüm kararları oy çokluğuyla almaya özellikle dikkat ediyor katılımcı ve çoğulcu demokrasiye inanıyoruz. Kendi aramızda dostluğumuzu ve birlikteliğimizi sürekli geliştirerek, tamamen tesadüf üzerine bizlerle aynı dünyayı, aynı zaman diliminde paylaşan bizden daha az şanslı insanlara umut ve destek vermek adına elimizden geleni yapmak en önemli amacımız.


Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 20:30 da, Marmara Yelken Kulübü salonlarında, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına, İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 24 Mayıs 2017 Günü aynı yer ve saat de yapılmasına ve üyelere duyurulmasına, karar verilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış ve Saygı Duruşu
2) Başkanlık Divan’ının seçimi
3) 1 Temmuz 2017/ 30 Haziran 2018 Çalışma Dönemine ait faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Gider Çizelgelerinin okunması ve müzakeresi
4) 1 Temmuz 2017 /30 Haziran 2018 Çalışma Dönemi programı ile bütçesi ve bütçe yönetmeliğinin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5) 1 Temmuz 2017 günü göreve başlayacak Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcıları ile diğer görevlilerin ve Yedek Üyelerin seçimi.
6) 1 Temmuz 2017 / 30 Haziran 2018 Çalışma Dönemi Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
7) Üyelik Geliştirme Komitesi Başkan yardımcısı ve üyesinin seçimi.
8) 2017/2018 Çalışma Döneminde yapılacak, Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Kurulunda ve bu Federasyonun bağlı olduğu Konfederasyon Genel Kurullarında, Derneğimizi temsil etmek için, en az üç üye ve bu üye sayısının korunması şartı ile ayrıca bu sayıya ilave olarak, derneğin 20’nin üzerindeki her 10 üyesi ve artan 5 veya fazlası için bir asıl, bir yedek delege seçimi.
9)Dilek ve Öneriler.
10)Kapanış.