Biz Kimiz?

100. Yıl Hitit Lions Kulübü 2015-2016 döneminde, Lions 118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni İsmet Özer Balta ve rehber Lionlarımız Vefa Atçel ile Hülya Arıkök’ün destekleriyle, İstanbul Maltepe Lions Kulübü sponsorluğunda, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nce 22 Nisan 2016 tarihinde kurulmuş, Charter gecesini 10 Mayıs 2016 tarihinde Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Kazım Kocadağ’ın tören yönetmenliğince yapmıştır
Kulübümüz, 2015-2016 döneminin MD 118 çerçevesinde “Hitit Yılı” olarak kabul edilmiş olması ve Lions’un 100. Yıl kutlamaları döneminde kurulması sonucu 100. Yıl Hitit Lions adını almıştır.
Logomuzda, bağlı bulunduğumuz 118Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu’nun dönem renginden esinlenerek ördek başı yeşili kullanılmıştır. Hitit kartalı kanatları, Hitit güneş kursu ile Lions’un 100. Yıl logosu, logomuzu oluşturan diğer unsurlardır.
Kulübümüzün yaş ortalaması 30 olması sebebiyle, Lions içinde en genç kulüplerden biridir. Kulüp içinde mühendis, doktor, siyaset bilimci, iktisatçı gibi farklı meslek ve uzmanlık alanlarında üyelerimiz mevcuttur. Kulüp adına aldığımız hemen hemen tüm kararları oy çokluğuyla almaya özellikle dikkat ediyor katılımcı ve çoğulcu demokrasiye inanıyoruz.
Kendi aramızda dostluğumuzu ve birlikteliğimizi sürekli geliştirerek, tamamen tesadüf üzerine bizlerle aynı dünyayı, aynı zaman diliminde paylaşan bizden daha az şanslı insanlara umut ve destek vermek adına elimizden geleni yapmak en önemli amacımız.
Her ayın 4. Çarşambası Marmara Yelken Kulübü’nde genel toplantılarımız 20:00’da yapılıyor. Tüm dostlarımızı ve misafirlerimizi içtenlikle davet ediyoruz.

Kasım ’15
Kulüp kurma çalışmalarımıza başlandı ve ekibimiz ilk kez bir araya geldi.

Mart ’16
Kulüple ilgili tüm detaylar tamamlandı ve açılış için resmi girişimler başladı. Kulüp organlarına atamalar yapıldı.

Nisan ’16
Kulüp hem uluslararası arenada hem de ülkemizde resmi olarak açıldı.

Mayıs ’16
Kulübümüzün açılış organizasyonu yapıldı.

İlk çevre etkinliğimizi yaptık.

İlk sağlık etkinliğimizi yaptık.

Ne Yapıyoruz?

Now that you know about us, we want to get to know you. Find out how you can get involved with our work today!

Çevre Hizmetleri

Çevre Hizmetleri

Atık toplama ve geri dönüşüm projeleri
Çevre temizlik kampanyaları
Ağaçlandırma projeleri
Eğitim ve bilinçlendirme projeleri
Uluslararası Çevre Fotoğrafları Yarışması

Toplumsal Hizmetler

Toplumsal Hizmetler

Evsizler için barınak
Aile içi şiddet kurbanları için sığınma evi
Oyun alanları
Engelliler için yaşam alanları

Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Önce Göznuru (Sight First) Programları
İşitme ve Konuşma Engellilere Yönelik Programlar
Bedensel Engellilere Yönelik Programlar
Diabetle Mücadele

100. Yıl Hitit Lions Kulübü 2015-2016 döneminde, Lions 118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni İsmet Özer Balta ve rehber Lionlarımız Vefa Atçel ile Hülya Arıkök’ün destekleriyle, İstanbul Maltepe Lions Kulübü sponsorluğunda, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nce 22 Nisan 2016 tarihinde kurulmuş, Charter gecesini 10 Mayıs 2016 tarihinde Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Kazım Kocadağ’ın tören yönetmenliğince yapmıştır Kulübümüz, 2015-2016 döneminin MD 118 çerçevesinde “Hitit Yılı” olarak kabul edilmiş olması ve Lions’un 100. Yıl kutlamaları döneminde kurulması sonucu 100. Yıl Hitit Lions adını almıştır. Logomuzda, bağlı bulunduğumuz 118Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu’nun dönem renginden esinlenerek ördek başı yeşili kullanılmıştır. Hitit kartalı kanatları, Hitit güneş kursu ile Lions’un 100. Yıl logosu, logomuzu oluşturan diğer unsurlardır. Kulübümüzün yaş ortalaması 30 olması sebebiyle, Lions içinde en genç kulüplerden biridir. Kulüp içinde mühendis, doktor, siyaset bilimci, iktisatçı gibi farklı meslek ve uzmanlık alanlarında üyelerimiz mevcuttur. Kulüp adına aldığımız hemen hemen tüm kararları oy çokluğuyla almaya özellikle dikkat ediyor katılımcı ve çoğulcu demokrasiye inanıyoruz. Kendi aramızda dostluğumuzu ve birlikteliğimizi sürekli geliştirerek, tamamen tesadüf üzerine bizlerle aynı dünyayı, aynı zaman diliminde paylaşan bizden daha az şanslı insanlara umut ve destek vermek adına elimizden geleni yapmak en önemli amacımız.


Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 20:30 da, Marmara Yelken Kulübü salonlarında, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına, İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 24 Mayıs 2017 Günü aynı yer ve saat de yapılmasına ve üyelere duyurulmasına, karar verilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış ve Saygı Duruşu
2) Başkanlık Divan’ının seçimi
3) 1 Temmuz 2017/ 30 Haziran 2018 Çalışma Dönemine ait faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Gider Çizelgelerinin okunması ve müzakeresi
4) 1 Temmuz 2017 /30 Haziran 2018 Çalışma Dönemi programı ile bütçesi ve bütçe yönetmeliğinin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5) 1 Temmuz 2017 günü göreve başlayacak Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcıları ile diğer görevlilerin ve Yedek Üyelerin seçimi.
6) 1 Temmuz 2017 / 30 Haziran 2018 Çalışma Dönemi Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
7) Üyelik Geliştirme Komitesi Başkan yardımcısı ve üyesinin seçimi.
8) 2017/2018 Çalışma Döneminde yapılacak, Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Kurulunda ve bu Federasyonun bağlı olduğu Konfederasyon Genel Kurullarında, Derneğimizi temsil etmek için, en az üç üye ve bu üye sayısının korunması şartı ile ayrıca bu sayıya ilave olarak, derneğin 20’nin üzerindeki her 10 üyesi ve artan 5 veya fazlası için bir asıl, bir yedek delege seçimi.
9)Dilek ve Öneriler.
10)Kapanış.