100. Yıl Hitit Lions Club
Hizmet Ediyoruz
100. Yıl Hitit Lions Club
Hizmet Ediyoruz

Yetenekli

Topluma ve insanlığa hizmet için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz.

Adanmış

Daha iyi bir dünya yaratabilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

İnançlı

Hep birlikte, inançla çalıştığımız müddetçe başaracağımıza inanıyoruz.

100
Yıllık Geçmiş
210
Ülke
46000
Kulüp
1400000
Üye
Biz Kimiz? Neler Yapıyoruz?

Lionlar tüm dünyada ve ülkelerinde kendilerini ihtiyacı olanlara hizmet etmeye adamış sorumluluk sahibi bireylerdir. Dünyadaki 206 coğrafi bölgede yer alan 1.4 milyon Lion ve Leo, birçok bakımdan farklılık göstermelerine karşın, hepsinin tek ortak yönü; insanlığın onlara ihtiyaç duyduğunu bilmeleridir.

Bize Katılın

Hep birlikte daha güzel, daha mutlu bir dünya inşa edebilmek için bize katılın. İnsanlığa daha çok fayda sağlayabilmenin yolu birlikte hareket etmekten geçer.

LCI emblem_2C_287+7406
100. Yıl Hitit Lions Kulübü 2015-2016 döneminde, Lions 118Y Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni İsmet Özer Balta ve rehber Lionlarımız Vefa Atçel ile Hülya Arıkök’ün destekleriyle, İstanbul Maltepe Lions Kulübü sponsorluğunda, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nce 22 Nisan 2016 tarihinde kurulmuş, Charter gecesini 10 Mayıs 2016 tarihinde Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Kazım Kocadağ’ın tören yönetmenliğince yapmıştır Kulübümüz, 2015-2016 döneminin MD 118 çerçevesinde “Hitit Yılı” olarak kabul edilmiş olması ve Lions’un 100. Yıl kutlamaları döneminde kurulması sonucu 100. Yıl Hitit Lions adını almıştır. Logomuzda, bağlı bulunduğumuz 118Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu’nun dönem renginden esinlenerek ördek başı yeşili kullanılmıştır. Hitit kartalı kanatları, Hitit güneş kursu ile Lions’un 100. Yıl logosu, logomuzu oluşturan diğer unsurlardır. Kulübümüzün yaş ortalaması 30 olması sebebiyle, Lions içinde en genç kulüplerden biridir. Kulüp içinde mühendis, doktor, siyaset bilimci, iktisatçı gibi farklı meslek ve uzmanlık alanlarında üyelerimiz mevcuttur. Kulüp adına aldığımız hemen hemen tüm kararları oy çokluğuyla almaya özellikle dikkat ediyor katılımcı ve çoğulcu demokrasiye inanıyoruz. Kendi aramızda dostluğumuzu ve birlikteliğimizi sürekli geliştirerek, tamamen tesadüf üzerine bizlerle aynı dünyayı, aynı zaman diliminde paylaşan bizden daha az şanslı insanlara umut ve destek vermek adına elimizden geleni yapmak en önemli amacımız.


Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurul toplantısının 26 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 20:30 da, Marmara Yelken Kulübü salonlarında, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere yapılmasına, İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının 24 Mayıs 2017 Günü aynı yer ve saat de yapılmasına ve üyelere duyurulmasına, karar verilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış ve Saygı Duruşu
2) Başkanlık Divan’ının seçimi
3) 1 Temmuz 2017/ 30 Haziran 2018 Çalışma Dönemine ait faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir Gider Çizelgelerinin okunması ve müzakeresi
4) 1 Temmuz 2017 /30 Haziran 2018 Çalışma Dönemi programı ile bütçesi ve bütçe yönetmeliğinin okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5) 1 Temmuz 2017 günü göreve başlayacak Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcıları ile diğer görevlilerin ve Yedek Üyelerin seçimi.
6) 1 Temmuz 2017 / 30 Haziran 2018 Çalışma Dönemi Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
7) Üyelik Geliştirme Komitesi Başkan yardımcısı ve üyesinin seçimi.
8) 2017/2018 Çalışma Döneminde yapılacak, Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Kurulunda ve bu Federasyonun bağlı olduğu Konfederasyon Genel Kurullarında, Derneğimizi temsil etmek için, en az üç üye ve bu üye sayısının korunması şartı ile ayrıca bu sayıya ilave olarak, derneğin 20’nin üzerindeki her 10 üyesi ve artan 5 veya fazlası için bir asıl, bir yedek delege seçimi.
9)Dilek ve Öneriler.
10)Kapanış.